Maritime Books

Page 1

Please note that I DO NOT sell these books. They are available at your maritime bookshop or at the publishers.

Dutch books

"s.s. Rotterdam Een beknopte scheepsbiografie"

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers is het boek "s.s. Rotterdam Een beknopte scheepsbiografie" verschenen, geschreven door Nico Guns en zijn zoon Arnout.

Publishing Company Walburg Pers published the book "s.s. Rotterdam Een beknopte scheepsbiografie" ("s.s.Rotterdam, a concise ships biography"), written by Nico Guns and his son Arnout.

ISBN 90.5730.397.3

"De Rotterdam. De kunst van het reizen"

In dit boek vertelt Sandra van Berkum in woord en beeld hoe het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn eruit zag in zijn beginjaren en wat daar nog van is terug te vinden aan boord.

The author Sandra van Berkum shows how the former flagship of the Holland America Line looked when she was new and what is left of it on board.

Published by / Uitgegeven door: Scriptum Publishers,

ISBN: 90 5594 407 6

"Op reis met de Rotterdam"

Nieuw boekje over het stoomschip Rotterdam, met foto’s tot en met augustus 2008. Het boekje is een beknopte versie van het in 2006 verschenen boek " De Rotterdam. De kunst van het reizen.".

"Welcome on board"

New booklet about steamship Rotterdam, with pictures until August 2008. It is a small version of the book " De Rotterdam. De kunst van het reizen" (The Rotterdam. The art of travelling) that was published in 2006.

Published by / Uitgegeven door: Scriptum Publishers, Text in Dutch and English.

ISBN: 978 90 5594 690 7

"De Rotterdam. Boegbeeld van de vooruitgang"

Bij NAi Uitgevers in Rotterdam is in samenwerking met het Fotomuseum Rotterdam een boek verschenen bij een fototentoonstelling die aan het s.s. Rotterdam was gewijd.

In cooperation with Fotomuseum Rotterdam, NAi-Publishers in Rotterdam published a book in connection with a photo-exhibition. Full Dutch text !

ISBN 90 5662 4911

"Stoomschip Rotterdam 1955 - 2005"

Bij Stichting Uitgeverij Duo / Duo is een prachtig fotoboek verschenen waarin de schoonheid van het stoomschip Rotterdam wordt belicht.

The book "Stoomschip Rotterdam 1955- 2005" gives a splendid photographic report on the building and the life of the steamship Rotterdam . Text in English and Dutch.

Published by Duo Duo.

ISBN 90-72971-81-07

"Zes maal Rotterdam"

Zes maal Rotterdam gaat – na een inleidend hoofdstuk over de noodzaak van een stoomvaartverbinding tussen Rotterdam en New York – over de geschiedenis van de zes HAL-schepen die Rotterdam hebben geheten c.q. heten. Geschreven door Bram Oosterwijk.

Six times Rotterdam is the history of the six ships of the Holland America Line named after the city of Rotterdam. Written by Bram Oosterwijk.

Uitgever/Publisher: Van Soeren & Co, Amsterdam

ISBN 90 6881 080 4 (sold out)

"De Rotterdam voor altijd thuis"

In dit boek vertelt Bram Oosterwijk de geschiedenis van de Rotterdam (1959) tot en met de thuiskomst van het schip op 4 augustus 2008. Het boek telt 176 bladzijden en bevat naast vele kleurenfoto’s ook een uitgebreid verslag van de omzwervingen van het schip en de renovatie.

In this book Bram Oosterwijk tells the story of the s.s. Rotterdam (1959) until her arrival on August 4, 2008. Counting 176 pages the book contains lots of colour pictures and a thorough report on her odyssey until renovation. Dutch text only.

Uitgever/Publisher: Coolegem Media

ISBN 978-90-75-352-51-1

"SS Rotterdam, De thriller van de terugkeer"

Herman Moscoviter

 

 

ISBN-

"Holland Amerika Lijn"

Beknopte geschiedenis van een rederij die meer dan een eeuw haar thuishaven had in Rotterdam.

Short history of a shipping company by Nico Guns.

Uitgever/Publisher: Walburg Pers

ISBN 978.90.5730.316.6 (English version)

ISBN 978.90.5730.311.1 (Nederlandse versie)

"125 jaar Holland-Amerika Lijn"

In dit boek van G.J. de Boer, de geschiedschrijving van het bedrijf met een uitgebreide, complete vlootlijst van alle schepen die bij 'De Lijn' hebben gevaren.

In this book by G.J. dse Boer, you find the history of the company and a full fleetlist with all ships ever sailed with 'De Lijn'.

Uitgever/Publisher: De Alk.

ISBN 90 6013 074 X

"s.s. Statendam"

De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de N.V. Maildienst der Holland-Amerika Lijn van 1929 tot 1940. Geschreven door Ir. F. van Tuikwerd en uitgegeven door Walburg Pers.

The history of the twin screw turbine steamship Statendam from 1929 till 1940. Written by Ir. F. van Tuikwerd and published by Walburg Pers.

 

ISBN 978.90.5730.249.7

"Willem Ruys"

Tijdens de bezetting van Nederland door de Duitsers stond op de Schelde-werf in Vlissingen een door de Lloyd besteld passagiersschip op stapel.

Full Dutch text. The Dutch authors, Nico Guns and Frans Luidinga, who have written superb books about the liners Sibajak, Kungsholm and Indrapoera, have now produced a truly majestic book about the the Willem Ruys.

Uitgever/Publisher: Van Soeren & Co, Amsterdam

ISBN-978-90-6881-110-0


 Willem Ruys - 2

"Willem Ruys II"

Dit tweede deel
behandelt de lotgevallen van het schip vanaf de 13de reis in 1949 tot en met de dramatische ondergang als Achillo Lauro in 1994.

Full Dutch text. This second volume covers the history of the ship from the 13th voyage in 1949 till the dramatic end as Achille Lauro in 1994.

Uitgever/Publisher: Van Soeren & Co, Amsterdam

ISBN-978-90-6881-135-3


English books on page 2 

 

 

 

Copyright Willem H. van der Leek, 2008 - 2011

12 March 2008. Updated: 30 augustus 2011.

Back to homepage.